Kirjaboek: kirjaboek.nl | Blauw met Geel wordt niet altijd Groen | Theo Veltman
Blauw met Geel wordt niet altijd Groen

Blauw met Geel wordt niet altijd Groen

Theo Veltman
Prijs: €0,00
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
Deze scriptie voor de Universiteit van Utrecht bevat een beschrijving van een veranderproces in 2006 en 2007 bij een agentschap in de overheid waarin het gewenste resultaat is gerealiseerd, namelijk: een vele procenten lager ziekteverzuim vanaf april 2007. Uit de analyse komen ook diverse verbeterpunten voor het veranderproces. Bij de analyse is onder meer gebruik gemaakt van een literatuurverkenning van groeps- en conflictontwikkeling, van veranderen en van leidinggeven.

In de beschrijving wordt meer gedetailleerd ingegaan op een interventie in het veranderproces rond ziekteverzuim, eind 2006 - begin 2007. Met het doel dat het middenkader probleemeigenaar wordt van het probleem van een veel te hoog ziekteverzuim en, gelijktijdig, een meer open sfeer te cre?ren in het team om gesprek mogelijk te maken over spanningen e.d. De groep leidinggevende zat in die periode in haar ontwikkeling in de overgang van start- naar strijdfase. Er was een (autoriteits)conflict.

De interventie wil door een objectieve literatuurstudie uit te voeren en te bespreken (1) nagaan of de medio 2006 voorgenomen maatregelen de belangrijkste invloedfactoren op het ziekteverzuim afdekken; (2) een gevoelige, in 2006 niet goed bespreekbare invloedfactor op het ziekteverzuim bespreekbaar maken, namelijk: de invloed van de rolopvatting en communicatie van de direct leidinggevende op het ziekteverzuim en (3) bereiken dat de groep direct leidinggevenden zelf maatregelen vast stelt en realiseert. De beschrijving van de casus gaat niet in op het functioneren van personen en gaat niet in op politieke en organisatie-politieke situaties in en buiten het agentschap, waaronder de besturingsstijl en de ondersteuning van het agentschap vanuit het bestuursdepartement. Deze aspecten zijn ?f niet relevant voor de casus ?f niet van grote invloed dan wel zijn privacy-gevoelig.

blz.: 277
formaat: paperback 17 x 24 cm
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen