Opmaak binnenwerk

Bij uitgeverij Kirjaboek is het mogelijk om een boek uit te geven in bijna elk gewenst formaat. De meest voorkomende formaten zijn:
12,5 x 20 cm
14,8 x 21 cm
17 x 24 cm
Andere formaten (tot grootte A4) zijn op aanvraag mogelijk.

Hieronder volgen tips zodat u uw manuscript zelf kunt opmaken!
In Word kan het formaat ingesteld worden bij menu-instelling: pagina-indeling pagina-instelling papier.
De marge-indeling (pagina-indeling pagina-instelling marges) kan naar eigen inzicht ingesteld worden. Let er op dat de optie 'marges spiegelen' aanstaat.

Een goede indicatie voor de witmarges voor een boek van 12,5 x 20 cm is:
Boven: 1,75 cm
Onder: 2 cm
Binnenkant: 2 cm
Buitenkant: 1,5 cm
Rugmarge: 0 cm

Een indicatie voor de marges voor een boek van 14,8 x 21 cm:
Boven: 1,75 cm
Onder: 2 cm
Binnenkant: 2 cm
Buitenkant: 1,75 cm
Rugmarge: 0 cm

Een indicatie voor de marges voor een boek van 17 x 24 cm:
Boven: 2 cm
Onder: 2,5 cm
Binnenkant: 2,5 cm
Buitenkant: 2 cm
Rugmarge: 0 cm

Indeling binnenwerk

Een juiste volgorde voor de indeling van een boek is als volgt:

arrow Franse titelpagina (pagina 1)

Een titelpagina met de titel van het boek en de naam van de auteur in dezelfde lettergrootte. De tekst zonder opmaak, dus bijvoorbeeld lettertype: arial en grootte: 11.

arrow Blanco pagina (pagina 2):

Een scheidingspagina tussen de Franse titelpagina en de gewone titelpagina.

arrow Titelpagina (pagina 3):

Een titelpagina met de titel van het boek en de naam van de auteur. Op deze pagina kan de tekst wel opgemaakt worden. Standaard wordt de titel van het boek in een groter lettertype gezet dan de naam van de auteur.

arrow Colofon (pagina 4):

Colofon met vermelding van de naam van de auteur de datum, uitgeverij en dergelijke, en de standaardvermelding: 'Niets uit deze uitgave mag...'

Een voorbeeld van een colofon:

Copyright 2017: Jan Willemsen
in samenwerking met Kirjaboek.nl
Vormgeving: Kirjaboek.nl
Illustraties: Theo Janssen
   
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vanaf hier kan het boek beginnen.

Opmaak omslag

Voor een goede beeldkwaliteit is het belangrijk dat digitaal aangeleverde foto's, jpg- of tif-bestanden, een resolutie hebben van minimaal 300 dpi.

Foto's met een lagere resolutie zijn wel bruikbaar, maar zullen minder scherp overkomen.

Voor de rest hebben wij nog tekst nodig voor de achterzijde van het omslag. Hier staat meestal een korte beschrijving van de inhoud van het boek en een korte beschrijving over de auteur. Dit kan gewoon aangeleverd worden in Word en hoeft verder niet opgemaakt te worden. Tevens kan een pasfoto toegevoegd worden van de auteur.

Uw manuscript is nu klaar om verzonden te worden.