Privacy Verklaring

Kirjaboek, gevestigd aan Hanebalk 2, Hoogwoud, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kirjaboek
www.kirjaboek.nl
Hanebalk 2
1718 EG Hoogwoud
0031 (0)226 751145

Linda Holla is de Functionaris Gegevensbescherming van Kirjaboek. Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kirjaboek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens wanneer u een eenmalige incassomachtiging afgeeft
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kirjaboek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Het leveren van uw boekbestelling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Kirjaboek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kirjaboek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kirjaboek deelt persoonsgegevens die wij nodig hebben om een bestelling te versturen met onze fulfilmentpartner ScanLaser en met PostNl. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

Cookies

Kirjaboek gebruikt alleen technisch noodzakelijke cookies voor het winkelmandje en inlogformulier. Kirjaboek gebruikt geen tracking cookies en third party scripts zoals Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kirjaboek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Kirjaboek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kirjaboek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met