Kirjaboek: kirjaboek.nl | De Geschiedenis van de Kerkelijke Staat | DR. W.F. Akveld
De Geschiedenis van de Kerkelijke Staat

De Geschiedenis van de Kerkelijke Staat

DR. W.F. Akveld
Prijs: €19,02
ISBN 9077668322
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
De Kerkelijke Staat ontstond in de vroege Middeleeuwen en speelde met name in de twaalfde en dertiende eeuw een niet onbelangrijke rol in de Europese geschiedenis.Het is opmerkelijk dat er van de ruim elfhonderdjarige geschiedenis van deze Europese staat geen complete beschrijving bestaat.Er zijn verschillende detailstudies over bepaalde periodes eruit maar de geschiedenis van 754 tot 1870 als geheel is niet eerder beschreven.

Geschiedenis van de Kerkelijke Staat is niet hetzelfde als geschiedenis van de pausen.Zij reikt verder,ook al lopen er gezien de absolute macht van het staatshoofd,parallellen.De geschiedenis van de pausen is door verschillende historici beschreven.Dit boek wil een aanzet geven tot een compleet historisch overzicht van de ontwikkeling van de Kerkelijke Staat als een der oudste van de Europese geschiedenis.

Dr.W.F.Akveld (Utrecht,1924)is historicus en classicus.Hij is in 1961 gepromoveerd op een proefschrift over de Romeinse veldheer Germanicus. Hij is rector geweest van het St.Bonifatius Lyceum te Utrecht en het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda.Na zijn pensionering doceerde hij Kerklatijn aan de priesteropleiding Bovendonk te Hoeven (N.Br.).In 1997 verscheen van zijn hand ?De Romeinse Curie,de geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk ?.

ISBN: 90-77668-32-2
blz.: 352
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen