Kirjaboek: kirjaboek.nl | De mensheid onder curatele | Leonhard F. Kaiser
De mensheid onder curatele

De mensheid onder curatele

Leonhard F. Kaiser
Prijs: €17,17
ISBN 9789077764619
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
De schrijver is een hoog opgeleid persoon die zowel een technische als economisch wetenschappelijke opleiding heeft. De gebeurtenissen en ervaringen, opgedaan in het bedrijfs en maatschappelijk leven, hebben hem aan het denken gezet over de diepere achtergronden van het fenomeen mensheid.

Door ervaringen op het gebied van andere zintuiglijke waarneming dan de gangbare mentaal wetenschappelijke wijze is hij tot inzicht gekomen dat de wereld er anders uitziet dan door de gevestigde orde de burger wordt voorgehouden en doet geloven.

De schrijver heeft de opvatting dat deze kennis onder meer mensen ter bewustmaking moet worden verspreid. Hoewel er reeds onder esoterici en in geheime leer al sinds mensenheugenis veel kennis aanwezig is, die door de huidige manier van zogenaamd rationeel denken wordt afgewezen, wordt in dit verhaal met gebruikmaking van de huidige gol?engte van denken een verbinding gelegd tussen deze twee werelden van kennis en begrip.

Dit boek geeft een diepzinnig overzicht van de evolutie van de mensheid en haar plaats en ontwikkeling in het universum. Het behandelt speciaal de huidige overgang van de kosmische cycli die bekend staan onder de naam van Vissentijdperk en Watermantijdperk en waarom juist deze overgang nu zo bijzonder is. Het geeft een beeld van hoe de wereld van de mens er tegenwoordig uitziet, wat er mis is en hoe de mens verder moet. De link met de tijdperken wordt gelegd en een schets gegeven van de nieuwe tijd die aanbreekt, reeds door de Maya?s, Azteken en andere indiaanse culturen aangeduid als het gouden tijdperk, waarin de mens intensief contact gaat krijgen met beschavingen van buiten de aarde.

Ook wordt duidelijk dat de huidige wijze van wetenschap bedrijven haar beperkingen heeft die door velen van ons niet wordt onderkend. Dat er andere dimensies zijn waarin intelligente wezens verkeren die boodschappen en kennis doorgeven aan de mensheid en ons ook reeds sinds mensenheugenis bezoeken.

Het unieke van de opzet van dit boek is dat het esoterische kennis en de vaste methode van wetenschappelijk denken met elkaar verbindt. Er is vooral een link met de bijbelboeken ?Het oude testament; Genesis? en ?Het nieuwe testament; De openbaringen van Johannes?.

In het verhaal wordt apart aandacht besteed aan de verbinding van ziel en lichaam en kosmische cycli.

Dit boek kan schokkend zijn, omdat het een nieuw en breed beeld geeft van het leven, gebeurtenissen en de toekomst, waar veel mensen nog geen notie van hebben en dat bestaande geloofsopvattingen doorkruist.

ISBN: 978 90 77764 61 9
blz.: 172
formaat: paperback A5
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen