Kirjaboek: kirjaboek.nl | Gevangen in bewustzijn |
Gevangen in bewustzijn

Gevangen in bewustzijn

-
Prijs: €16,45
ISBN 9789460080968
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
Onze perceptie van de werkelijkheid is niet correct. Wat we waarnemen is gekleurd door categorieën die ons verstand plaatst tussen ons en de werkelijkheid. Ons verstand denkt noodzakelijk in concepten en alles wat we waarnemen nemen we waar met ons verstand. We gieten het in modellen (concepten) en die modellen organiseren en structureren niet alleen de werkelijkheid, ze bepalen ook wat we zien. De noodzaak van conceptueel denken is één beperking waaraan onze waarneming van de werkelijkheid onderworpen is. We denken ook in causale termen. We plaatsen wat we waarnemen meteen in een oorzaakgevolg kader. Bovendien bedriegt ons verstand ons. Redeneringen die we spontaan voor logisch en acceptabel nemen zijn het dat in de praktijk niet. Een trompe l’oeil is een extreem voorbeeld maar onze drang tot het aanbrengen van organisatie in wat de facto een stortvloed aan impulsen is, dwingt ons de werkelijkheid te rasteren: hoofd- en bijzaken te onderscheiden vanuit onze intenties en filters toe te voegen aan onze waarneming. Alles wat we percipiëren beoordelen we ook: we abstraheren het door het te benoemen, we plaatsen het in een groter geheel, we voorzien het van connotaties zoals goed en kwaad, normaal en abnormaal, we plaatsen het in een causale keten van gebeurtenissen. Kortom: we interpreteren en oordelen voortdurend en schijnen daar ook niet omheen te kunnen. Onze wereld zou een onoverzichtelijke chaos worden mochten we er niet op deze manier mee omgaan. En chaos is iets waar we een spontane aversie voor hebben. Dingen moeten gestructureerd zijn, hun plaats hebben en vooral: tot op een zekere hoogte voorspelbaar zijn. Zonder voorspelbaarheid zouden we de evolutie niet overleefd hebben, zouden we wellicht angstig door de wereld stappen, zouden we richtingloos door de werkelijkheid laveren. Het lijkt er dus inderdaad wel op dat onze manier om structurerend met de werkelijkheid om te gaan noodzakelijk is. 

De auteur heeft wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen gestudeerd. Zijn loopbaan heeft zich evenwel in de jounalistiek afgespeeld. Hij heeft behoorlijk wat gepubliceerd in allerlei domeinen, zoals actualiteit, human interest en antiek.

blz.: 208
ISBN: 9789460080968
Formaat: 14 x 19 cm
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen