Kirjaboek: kirjaboek.nl | Het land met de hunnebedden | G. den Ouden
Het land met de hunnebedden

Het land met de hunnebedden

G. den Ouden
Prijs: €16,32
ISBN 9080569518
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
Verspreid in het aan natuurschoon zo rijke Drentse land, liggen op vijftigtal plaatsen indrukwekkende steenhopen van kolossale zwerfkeien. Ze behoren tot de oudste cultuurmonumenten van ons land en ze zijn bekend onder de naam “hunebedden". Het zjn ru?nes van prehistorische kelders, die gebouwd werden door mensen die in de tijd van de Trechterbekercultuur in ons land woonden, ongeveer vijfduizend jaren geleden. De vele aardewerkscherven van vaatwerk, evenals de gebruiksvoorwerpen die in het recent verleden in de kelders van de Drentse hunebedden zijn opgegraven, geven een duidelijk beeld dat de bouwers van de hunebedden de kelders hebben gebruikt voor het bewaren van voedselvoorraden, zaaigoed en gereedschappen. Het is nooit afdoende bewezen dat de Drentse hunebedden in het verleden grafkelders ofwel collectieve begraafplaatsen geweest zijn waar vele doden in begraven zijn geweest. In het jaar tweeduizend van nu kunnen de legendarische verhalen over de Drentse hunebedden als grafkelders en een dodencultus niet meer als geloofwaardig verkocht worden.

ISBN: 90-8056-951-8
blz.: 48
formaat: hardcover
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen