Kirjaboek: kirjaboek.nl | Licht op paranormale behandeling | Hans Janssens
Licht op paranormale behandeling

Licht op paranormale behandeling

Hans Janssens
Prijs: €13,11
ISBN 9070037564
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant
Over de paranormale behandeling zijn veel misvattingen in omloop en wordt door velen nog steeds geassoci?erd met een wereld van mysterieuze krachten, die vaag en zweverig van aard is.

Paranormale behandelaars menen dat zij via hun handen een kosmische dan wel Goddelijke energievorm op de pati?nt kunnen overbrengen, welke genezend werkt.Wetenschappelijk bezien zijn dit soort omschrijvingen nogal discutabel, want wetenschappers willen nu eenmaal tastbare bewijzen zien en die niet gebaseerd zijn op speculatieve theorie?n.

Echter recente onderzoeken hebben aangetoond dat paranormale behandelaars wel degelijk in staat zijn een bepaalde energievorm op de pati?nt over te brengen en wel door middel van het induceren van een zwak magnetisch veld,welke een genezende werking heeft. Dit boek wil dan ook aantonen dat de paranormale behandeling wel degelijk geplaatst kan worden in een wetenschappelijk referentiekader.

ISBN: 90-70037-56-4
blz.: 78
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Spiritisme versus wetenschap

Het spiritisme stelt dat de mens als geest na zijn dood blijft voortbestaan en, indien nodig, in staat is om via een medium met nabestaanden te communiceren.