Kirjaboek: kirjaboek.nl | Martha Brown | Juliana Fikki
Martha Brown

Martha Brown

Juliana Fikki
Prijs: €6,98
ISBN 9080386227
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant
Dit boek schrijf ik vandaag ter nagedachtenis van mijn dochter Martha Brown, die opeen verschrikkelijke wijze aan haar eind is gekomen. Maar ook voor alle andere"Martha's", jongens en meisjes, mannen, vrouwen, kinderen in welk land ook terwereld die het moeilijk hebben in de zin van armoede, ziekte, marteling, ramp, etc, jaalle mensen die honger lijden en op de ??n of andere manier wegvluchten om elders ineen welvarend land proberen overeind te blijven of te overleven, terwijl hen de kansdaartoe niet gegeven wordt, ja allen die door ziekte en nood gedreven worden door deautoriteiten van die rijke welvarende landen naar de dood.Persoonlijk heb ik het ook heel erg gevonden en vreselijk dat zij als Oud-Nederlandsezo lijden moest en toen al had ik tegen haar gezegd: "Martha, de dag dat jij eenpermanent verblijf krijgt hier in Nederland, ga ik een boek hierover schrijven."Ja, de ruim 3 1/2 jaar dat ik met haar bezig ben geweest voor het krijgen van eenpermanente verblijfsvergunning hebben mij alleen maar duidelijk gemaakt dat de menseen verschrikking is, dat naastenliefde, zoals ik die van huis uit heb meegekregen nietbestaat. "We zijn voor elkaar om elkaar te helpen." Dat zijn slechts woorden, die nietzo uitgelegd, begrepen en verstaan moeten worden. De maatschappij is hard, zakelijk,strak, genadeloos. Ik hou dus mijn woord en schrijf het boek nu voor mijn Mammie, zoals ik haar noemde. Ze zei altijd lachend tegen mij: "your daughter really loves you," en ik zei weereven lachend en plagend terug: "I'm sick and tired of that."

De Positieve Pessimist

ISBN: 90-803862-2-7
blz.: 72
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Gedichten & Kwatrijnen
“Gedichten en Kwatrijnen voor iedereen, maar heel speciaal voor moeder in 2001”. Een leuke gedichtenbundel met daarin een groot aantal gedichten speciaal voor alle moeders.