Kirjaboek: kirjaboek.nl | Mensen | Jacob van Kokswijk
Mensen

Mensen

Jacob van Kokswijk
Prijs: €15,42
ISBN 9070037831
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant
Mensen op zoek naar de bepalende gebruiker,de virtuele wereld en de adaptieve techniek.

Het gebruik van informatietechnologie is een normaal maatschappelijk verschijnsel geworden.Van wasmachines en mobieltjes voor de consument tot vergaande toepassingen in het bedrijfsleven en de overheid. Informatietechnologie heeft fundamentele zaken in ons dagelijks leven veranderd,zoals leren,werken en reizen. Cap Gemini Ernst &Young maakt al bijna 40 jaar deel uit van deze ontwikkelingen. Als adviseur in veranderingen van organisaties en de toepassing van technologie daarbij. Informatietechnologie faciliteert menselijke interactie en maatschappelijke processen. Mensen geven betekenis aan technologie.In Cap Gemini Ernst &Young's visie worden moderne organisaties gedragen door netwerken van mensen die ongeacht plaats en tijd met elkaar kunnen amenwerken.Nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen continu onze manier van samenwerken en communiceren.Dit geldt niet alleen voor professionals,maar ook voor de generatie die met die technologie opgroeit.Internet,mobieltjes,chatrooms en sms cre?ren een nieuwe en veel sneller verschuivende werkelijkheid. Om ook in die snel veranderende realiteit van een netwerksamenleving succesvol te zijn,is adaptiviteit en reactievermogen cruciaal.Jacob van Kokswijk, principal consultant bij Cap Gemini Ernst &Young,leidt de lezer met een virtuoos gecomponeerd betoog door dit nieuwe speelveld vol valkuilen ?n nieuwe mogelijkheden. Dit boekje gaat over de manier waarop technologie de wereld verandert,maar is vooral een ode aan de mens die technologie gebruikt om van samenwerken een intense belevenis te maken.

Andere boeken van deze auteur zijn:
Architectuur van een Cybercultuur
Hum@n

Jacob van Kokswijk werkt parttime als principal consultant bij Cap Gemini Ernst & Young en parttime voor Fontys Hogescholen en als Doctor of Philosophy-onderzoeker bij enkele universiteiten, en hoogleraar in Leuven.

ISBN: 90-70037-83-1
blz.: 254
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Hum@n
Hum@n - €14,40
This book examines the underlying developments in society and technology, the questions and suppositions that have arisen along the way, and the various studies that are being carried out worldwide.
Architectuur van een Cybercultuur
"Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding..."