Kirjaboek: kirjaboek.nl | Naar de voleinding... en daarna | Adri Rutters
Naar de voleinding... en daarna

Naar de voleinding... en daarna

Adri Rutters
Prijs: €18,10
ISBN 9077764496
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
Naar de voleinding... en daarna is het onthullende, persoonlijke verslag van het onderzoek door de auteur naar dit, voor velen, te verborgen onderwerp.

Gods Woord spreekt overduidelijk en veel over dit onderwerp.Maar de hoeveelheid informatie over de ?voleinding? in de Bijbel is voor de meeste christenen een ondoorzichtig geheel. Veel symboliek, mysterieuze beschrijvingen en geen chronologische gebeurtenissen die elkaar netjes opvolgen.

In kerken en gemeenten wordt er niet veel over gepreekt. Het blijft meestal bij deopmerking ?we leven in de eindtijd, Jezus komt spoedig weer?. Vaak gaat het overeen deelonderwerp en blijft de gemeente verstoken van een integraal overzichtvan de ?voleinding van de wereld?. Dat er n? de voleinding nog meer komt in Gods plan, wordt nauwelijks beseft.

Dit boek is geschreven met het doel om u samenhangende ?voorkennis? en inzicht te geven zodat u zich concreet kunt voorbereiden op de komst van de Koning der koningen.

Moeilijke onderwerpen zijn niet uit de weg gegaan, maar worden aan de hand van Gods Woord besproken en uitgelegd, zoals:

Wat heeft de Europese Unie te maken met de voleinding van de wereld?
Waarom is er een antichrist en tegen wie richt hij zich?
Hoe komt er vrede in het Midden Oosten?
Wat zal Jezus Christus u vragen wanneer u voor Hem staat?
Blijven we altijd in de hemel?

Verlangt u ernaar dat uw vragen beantwoord worden? Wilt u inzicht en de verbanden zien h?e God Zijn raadsplan verder uitwerkt?

Ga dan mee op reis door de Bijbel en laat Gods Woord zelf tot u spreken.

ISBN: 90-77764-49-6
blz.: 318
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen