Kirjaboek: kirjaboek.nl | Onverwachte geschenken van God | Auke Jan Hofman
Onverwachte geschenken van God

Onverwachte geschenken van God

Auke Jan Hofman
Prijs: €13,88
ISBN 9789460080524
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant
De schrijver van deze gedichtenbundel, Auke Jan Hofman, is in 1939 geboren te Surabaja in het voormalige: ?Nederlandsch-Indi??, wat nu Indonesia wordt genoemd. In Nederland liet hij zich als volwassene op 16 januari 1972 dopen door onderdompeling in water. Op 25 december 1972 werd hij door de Heer Jezus Christus gedoopt met de Heilige Geest en sprak hij in nieuwe tongen (vreemde talen), zoals Gods Geest het hem ingaf om het uit te spreken. Zijn belofte aan de Heer is nog steeds: ?Gebruikt U mij maar, zoals U het hebben wilt." Op veel manieren heeft de Heer hem gebruikt voor geestelijke opbouw en liefdevolle vermaningen voor de gelovigen in het algemeen in Jezus Christus Naam. De auteur heeft in het dagelijkse leven en in het geestelijke leven veel meegemaakt. Ondanks deze ervaringen die er zijn geweest, heeft Auke Jan Hofman de wonderbaarlijke aanwezigheid van Gods Zoon in zijn leven steeds weer mogen meemaken in woorden en daden. Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met een profetische bediening in Delft. Tijdens die profetische bediening ontving hij een onverwacht geschenk van de Heer en dat was gedichten maken. In het leven van alle dag kwamen die gedichten heel onverwachts in zijn gedachten naar boven borrelen. Op die manier is de gedichtenbundel dan ook heel spontaan ontstaan. Zelf heeft hij er veel vreugde en zegen van mogen ervaren. Die vreugdevolle zegen wil hij niet alleen voor zichzelf houden, maar hij wil het graag met andere mensen delen, die er ook voor open willen staan. De schrijver is God dankbaar, dat hij deze gedichten in boekvorm mag laten verschijnen en wenst u Gods liefde en zegen toe.

ISBN: 9789460080524
blz.: 131
formaat: paperback, 14,8 x 21 cm

 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Stap voor stap verder omhoog
over de Bijbelse fundamentele onderdelen van het Christelijke geloof,
zoals die staan vermeld in het Bijbelboek Hebreeën 6 : 1 – 3.
Op weg naar het Koninkrijk Gods

Opnieuw een boek van Auke Jan Hofman met een positieve geestelijke inhoud.