Kirjaboek: kirjaboek.nl | Spiritisme versus wetenschap | Hans Janssens
Spiritisme versus wetenschap

Spiritisme versus wetenschap

Hans Janssens
Prijs: €14,40
ISBN 9789077764817
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant

Het spiritisme stelt dat de mens als geest na zijn dood blijft voortbestaan en, indien nodig, in staat is om via een medium met nabestaanden te communiceren. Verder gaat het spiritisme ervan uit dat de menselijke persoonlijkheid na de dood geen wezenlijke verandering ondergaat.

De geschiedenis van het spiritisme kent niet alleen spectaculaire hoogtepunten, maar het heeft ook veel mediums aangezet tot fraude en bedrog.

Toch hebben wetenschappers van naam, waaronder Nobelprijs-winnaars, zich beziggehouden met diepgaand onderzoek naar allerlei vormen van spiritistische fenomenen, zoals levitaties van voorwerpen en mediamieke begaafdheid en getracht de vele misvattingen die er heersen omtrent het spiritisme te ontzenuwen.

Dit boek is tot stand gekomen enerzijds op grond van een uitvoerige literatuurstudie en anderzijds door het voeren van vele gesprekken met mediums en het bijwonen van seances.

Andere boeken van deze auteur zijn:

Licht op de paranormale behandeling


ISBN: 978 90 77764 81 7
blz.: 130
formaat: paperback 14,8 x 21 cm

 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Licht op paranormale behandeling
Over de paranormale behandeling zijn veel misvattingen in omloop en wordt door velen nog steeds geassoci?erd met een wereld van mysterieuze krachten, die vaag en zweverig van aard is.