Kirjaboek: kirjaboek.nl | Van Database naar Databazaar | Guus L�hlefink
Van Database naar Databazaar

Van Database naar Databazaar

Guus Löhlefink
Prijs: €15,42
ISBN 9073604971
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant

Het boek "Van Database naar Databazaar" verscheen eerder dan "Management Informatie Systeem, Data Warehouse of Middenweg" en heeft een wat andere doelgroep. Het beschrijft in feite een voorstadium van Data Warehousing, namelijk het "spelen" met de operationele data, om zo tot managementinformatie te komen. Deze ad hoc aanpak komt in praktijk veel voor, maar kan tot enorme frustraties leiden, door de vele valkuilen. De verschillende knelpunten worden nader geanalyseerd en oplossingsrichtingen geboden om zo ondanks alles kwaliteit te kunnen leveren. De lijn beweegt zich van organisatie naar techniek en weer terug

ISBN: 90-73604971
blz.: 296
formaat: hardcover

 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

MIS, Data warehouse of middenweg

Management Informatie Systeem Data Warehouse of middenweg, is niet bedoeld als een leidraad om zelf een Data Warehouse te bouwen.Het is vooral geschreven om de lezer meer inzicht te geven in de wereld van Data Warehousing, ManagementInformatie Systemen en het bijbehorende jargon.