Kirjaboek: kirjaboek.nl | Zinloos Juridisch Geweld | Piet de Boef
Zinloos Juridisch Geweld

Zinloos Juridisch Geweld

Piet de Boef
Prijs: €30,80
ISBN 9077668136
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
Dit verhaal gaat over een klokkenluider van de Amsterdamse politie die de eerste tien jaar van zijn loopbaan gewoon werkt en functioneert. Nadat hij is bevorderd tot leidinggevende groepscommandant meldt hij echter een aantal ambtelijke niet functionerende,feitelijk corr upte collega ?s bij zijn chefs. HIJ echter wordt nu verweten geen leiding te kunnen geven en gaat de ambtelijke molen in. Met veel pesterijen op zijn werk, vooral van bovenaf met beoordelingen vindt men uiteindelijk na een negen jaar ?iets ?tegen hem? Zijn chefs en in casus de korpsleiding buiten dit nu geheel uit in ambtenaarrechterlijke zin om hem uit het korps te verwijderen. De ambtelijke beschuldigingen die hem ten deel vielen zijn nooit of te nimmer door enig hard bewijs gestaafd.

Door het bedrijf politie vindt dan een gigantische misleiding ten opzichte van de rechterlijke macht plaats. En de vraag is dan ook,hoe vele malen w?rdt dit dan niet zo gedaan in de praktijk?De lezer zal verbijsterd reageren over hoe een zaak door de zogenaamde betrouwbare overheid ZELF volledig in sc?ne wordt gezet en opgebouwd. En uiteraard na een juridische strijd van bijna 10 jaar,wint de korpsleiding Dit dan ook,?het recht van de sterkste ?gaat immers ook bijna altijd op! Ook en met name ten overstaan van de rechter. Ingediende strafklachten tegen zijn chefs, in verband met het grote smadelijke en chantabele karakter tegen hem worden natuurlijk ??k niet door justitie en Gerechtshof gehonoreerd. Ook zij vinden immers dat het recht van de sterkste voorrang moet vinden. En degenen die het eigen brood bakken en zelf consumeren, zullen ook altijd het eigen woord spreken. En ondertussen plegen zij allen een ware karaktermoord op het voor hen gemakkelijke slachtoffer in de uitoefening ?n uitvoering van dit zinloze juridische geweld!

Alle goedbedoelende advocaten en andere hulpverleners ten spijt. Het boek geeft ook nog een aardig inzicht in het waarom iemand buiten zijn schuld in de WAO kan belanden. Ook de conclusies die aan het einde worden getrokken over de ?Overheid ?zijn schrikbarend te noemen. De politiek in brede zin kan hiervan dan ook nog eens leren,?ls zij dat al zouden willen dan, want we weten het,het ?nige dat daarin nog telt is de (partij)politieke prestatiedwang. Het grote gif in de huidige moderne maatschappij waarbij velen reeds ongeneeslijk ziek lijken te zijn. Dit boek is aldus een must voor allen die werkzaam zijn bij politie, justitie, advocatuur, politiek ?n de rechterlijke macht. Maar ??k voor de ge?nteresseerde leek. U,de burger in de straat. Immers een ieder kan dit overkomen en velen overkomen dit ook nog steeds, slachtoffers van:
ZINLOOS JURIDISCH GEWELD in vele gradaties. Waarvan het bestaan daarvan ondubbelzinnig in dit boek dan ook wordt AANGETOOND!

ISBN: 90-77668-13-6
blz.: 644
formaat: paperback
 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen