Kirjaboek: kirjaboek.nl | Nederlandse Achnacarry Commando's in oorlogstijd | Jef Dresens
Nederlandse Achnacarry Commando's in oorlogstijd

Nederlandse Achnacarry Commando's in oorlogstijd

Jef Dresens
Prijs: €14,91
ISBN 9789460082030
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant
Dit boek is een bundeling van verhalen over jonge mannen die getroffen
werden door de Tweede Wereldoorlog.(WOII.) Tijdens mijn
jongere jaren zijn deze gebeurtenissen op schrift gesteld met de
bedoeling deze later te verwerken in een roman. Het is er nooit van
gekomen. Thans beginnen ook bij mij de jaren te tellen. De mannen
welke deze gebeurtenissen vorm geven mogen echter niet
worden vergeten. Vandaar deze bundeling. De volgorde van de
verhalen ligt tussen de jaren van 1943 tot 1951. Enkele zijn eerder
in beknopter vorm in veteranen tijdschriften en andere media
opgenomen.

Het zijn verhalen van werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen.
Het zijn Nederlanders die tijdens de
Tweede Wereldoorlog en zijn uitlopers,
daadwerkelijk gestreden hebben
aan de fronten voor de bevrijding
van hun land en voor hun idealen. Elk
verhaal is gebaseerd op gesprekken
met hen, uit archieven en eigen waarneming.
Dank ben ik hen verschuldigd
voor hun medewerking; het opdiepen
van een episode uit hun leven, welke
dikwijls met grote emotie gepaard
ging. Ieder van deze mannen kreeg
een eigen gezicht. Hun leven werd
door de vreselijke oorlog bepaald.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan
Jacob Klaver die met geduld en toewijding
het manuscript heeft geredigeerd.
Het boek is niet bedoeld als historisch
werk. Daar is het niet compleet genoeg
voor. Het is mijn eerbetoon aan gesneuvelden
en gewonden en aan allen
die te boek staan als Achnacarry Commando’s
tijdens de Tweede Wereldoorlog
in dat speciale onderdeel van het
Britse Leger: Two (Dutch) Troop – 10
(Inter-Allied) Commando.


Paperback
blz.: 139
Formaat: 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-94-6008-203-0

 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Commandos van de Speciale Troepen
In dit boek beschrijft Jef Dresens de lotgevallen van militairen van het Korps Speciale Troepen tijdens de periode 1946 tot medio 1948. Het is het verhaal van jongemannen die samen een organisatie vormden; een militaire organisatie met de naam ?Commando's van de Speciale Troepen?.