Kirjaboek: kirjaboek.nl | Boeren en boeven | F.J.A.M. van der Helm
Boeren en boeven

Boeren en boeven

F.J.A.M. van der Helm
Prijs: €23,00
ISBN 9789460080692
  •  Beschrijving
  •  Beoordelingen
  •  Verwant

F.J.A.M. van der Helm (1956) heeft na de middelbare school economie en geschiedenis gestudeerd. Na een korte periode in retraite te zijn geweest, is hij zich gaan verdiepen in de Moderne Devotie en de spirituele beweging rond Geert Grote (1340-1384). De invloed van deze religieuze beweging op de hedendaagse samenleving wordt nog steeds onderschat. Erasmus van Rotterdam dankte zijn opleiding aan deze beweging, die ook pater Brugman (praten als Brugman) als hagiograaf van de H. Liduina van Schiedam heeft voortgebracht en vele anderen. Ofschoon geen onbekende in de genealogische wereld, is Van der Helm zich steeds meer in de sociale structuur van de zowel hedendaagse als historische samenleving gaan verdiepen. Zijn historische boeken ?t Sluijsje, Rondom de Laakmolen en Nootdorps Dagelijks Leven zijn met lovende kritieken ontvangen.

In het boek Boeren en Boeven wordt een kijkje genomen in het landelijke dorp Voorschoten dat zich globaal uitstrekte van Leiden in het noorden tot Voorburg in het zuiden. Aan de hand van historisch onderzoek in primaire bronnen is getracht enig inzicht te verschaffen in het leven van 1500 tot 1800 in een agrarisch Hollands dorp. Het byzondere van Voorschoten is het feit, dat het een hoge heerlijkheid is geweest en daardoor het recht had om halsmisdrijven te beslechten. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in dit boek de nadruk wordt gelegd op de talrijke openbare rechtszaken die er te Voorschoten zijn gevoerd. Zowel strafzaken als civiele zaken. Duidelijk wordt gemaakt dat het er in de eenvoudige boerensamenleving niet altijd even zachtzinnig aan toeging. Boefjes en boevengedrag waren duidelijk zichtbaar. Al was het maar op de eeuwenlange historische paardenmarkt of in de talrijke herbergen. Uit primair onderzoek is gebleken, dat de nostalgie van het landelijke leven van eertijds wel eens wat wordt overdreven. Er was wel meer structuur op het platteland: ieder kende zijn plaats en dat werd nog eens bevestigd en in stand gehouden door de sociale controle. Maar gevallen van echtscheidingen en overspel zien we desondanks te Voorschoten. Evenals fraude en huurachterstand, die in een enkel geval wel opliep tot 10 jaar en dat nog wel bij de Heer van Duivenvoorde! Ronduit tragisch is het eisen van de doodstraf bij een vermeende moord, bij brandstichting en bij gelijkgeslachtelijke gemeenschap. In het eerste geval luidde het vonnis wegens gebrek aan bewijs anders dan de eis. Bij de laatste gevallen kwam de brandstapel resp. de galg eraan te pas! Waardevolle, historische informatie uit een Hollandse plattelandssamenleving, die wel eens wreder kon zijn dan gedacht!

ISBN: 9789460080692
blz.: 166
formaat: paperback, 17 x 24 cm, met vele (kleuren)foto's


Levertijd ca. 1 week

 
Boekbeoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen voor dit boek.

Klik om dit boek te beoordelen

Boeren op Ypenburg

Ontstaan en vergaan van de hofstede Ypenburg.

M.B. Rost van Tonningen

Het familieleven van de Lombokgeneraal

Gesodemieter in Den Haag

Fascinerende kijk op het Haagse homoleven van het begin van de achttiende eeuw.

Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800

De alledaagse geschiedenis van de Nootdorpers. De mens en de omgeving staan centraal. We vinden verhalen uit de drie heerlijkheden Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen.

Rondom de Haagse Laakmolen

Gedetailleerd onderzoek naar de oorspong van de Haagse Laakmolen. Historisch document dat een plaats verdient in het collectieve geheugen van Den Haag.